Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ

Beypazarı Ticaret Odası olarak misyonumuz;

Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek, onların yeni iş olanaklarının oluşmasına katkı sağlamak, ilçemiz istihdamını arttırmak, üyelerimizin ilçemize ait yeraltı kaynaklarını etkin kullanmasına destek vermek, özellikle yerleşik modern ve organik tarım anlayışını ileri götürmek, kültürel değerlerimize sahip çıkarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün hizmet ve sistemler sunmak, insan kaynakları da dahil tüm kaynaklarımızın değerini sürekli artırmaktır.

VİZYONUMUZ

Üye odaklı ve sürekli iyileşme yaklaşımı ile bölge ve ülke kalkınmasına yön verecek çalışanlarımızla, verdiğimiz hizmet alanında sürekli ileri giderek, ülkede sayılır ve saygın bir kuruluş olmaktır.

 • Bölgesel katma değeri yüksek ürün ve hizmet markalarının oluşturulmasında öncü olmak,
 • Üyeler, sivil toplum kuruluşları ile bürokrasi arasında aracı olmak,
 • Sosyal ve kültürel projelerde görev almak,
 • Bölgenin ticaret ve sanayi envanterini çıkarmak,
 • İlçenin Turizm e özellikler sağlık turizminde gelişmesini sağlamak,
 • Üyelerin kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak Beypazarı ekonomisinin kalkınmasına, bölgenin eğitim seviyesinin yükseltilmesinde katkı yapacak projeler geliştirmektir.

İLKELERİMİZ

 • Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek.
 • Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak oda-üye bütünleşmesini sağlamak.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmek.
 • Daha kaliteli hizmet ve sürekli gelişim için çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak.
 • Katılımcılığı, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek.
 • Üyelerimizin mesleki ve teknik eğitimine yönelik kurumsal altyapı oluşturmak, mevcutları desteklemek ve sürekli eğitimden hareketle programlar düzenlemek.
 • Özel sektör adına ekonomik ve sosyal kararların alınmasında yol göstermek.
 • Girişimciliği teşvik etmek.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için destek sağlamak.
 • Sektörel gelişme için uygun çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.
 • Beypazarı''nın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak.
 • Yerli ve yabancı sermayeyi bölgeye çekmek ve ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere girişimlerde bulunmak.

  KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizin yetişmiş insan gücü potansiyeline sahip üyelerimiz ve personelimizle,

 • Üye/Paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, en uygun hizmet, ürünü en ekonomik ve kısa sürede, hatasız ve sürekli olarak sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 KYS şartlarına uygun olarak yürütmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası arenada ilçe ve oda olarak tanınırlığa ulaşmak,
 • Başarımızın tamamen çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve özverisine dayandığı bilinciyle, çalışanlarımızın her konuda bilgi düzeyini yükseltmek ve karşılıklı güvene dayanan katılımcı bir çalışma ortamını sürdürmektir.

MALİ POLİTİKAMIZ

Beypazarı Ticaret Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için dürüstlük ve güveni hâkim kılacak, disiplin, ahlak ve dayanışmayı koruyarak, kuruluş kanununda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışacaktır..

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirecektir.

Özellikle Odanın mali yapısını;

 • Sosyal sorumluluk,
 • Süreklilik,
 • Ölçülebilirlik ve belgelerle tanımlanma
 • Şeffaflık ve tarafsızlık,
 • Planlama ve bütçelemede tutarlılık,
 • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak,

yürütecektir.

Odamız; başta ilçemiz, ilimiz, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Beypazarı Ticaret Odası Üye olmadan Oda olmaz ilkesinden hareketle;

 • Üyelerimize eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Üyelerimize yönelik şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Birlikte yönetim anlayışı ile üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate almak,
 • Başarılı üyelerimizi ödüllendirerek, diğer üyelerin örnek almasını sağlamak,
 • Üyelerimizin kendi ve ilçemiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmak.
 • İş geliştirme ve dış ticaret konularında üye iş yerlerinin performansın gelişmesine destek olmak,

Üye ilişkileri Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Beypazarı Ticaret Odası Üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkında olarak;

 • Çalışanlarımıza sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek,
 • Onların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak üzere hareket etmek,
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

BTO olarak Haberleşme ve Yayın Politikamız;

 1. Çalışanlarımız ve başta üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak,
 2. Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek,
 3. Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak,
 4. Dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratılmak,
 5. Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamaktır.

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

BTO olarak Bilgi ve İletişim Tekniği Politikamız;

 • Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alıp, bilginin güvenliğini sağlamak
 • Teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle kendini geliştirmek.
 • Mevcut ve dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmayı sağlamak,
 • Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktır.

 

 

Arama

BTO'ya Bakış

İletişim Bilgileri

Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Gazi Gündüzalp İş Merkesi Kat:1 No:61 06730 Beypazarı / ANKARA

 • dummy0312 762 89 89

 • dummy0312 762 89 88

 • dummy beypazarito@tobb.org.tr

Mail Bülteni

Haber ve duyurularımız ile ilgili e-posta aboneliği için;

Mobil Arama