Kalite Politikamız

VİZYON

Beypazarı’nın kalkınmasında öncü, bölgede ve ülkede sayılır ve saygın olmak. 

 • Bölgesel katma değeri yüksek ürün ve hizmet markalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Üyeler ve sivil toplum kuruluşları ile bürokrasi arasında aracı olmak,
 • Turizm sektörünü destekleyen sosyal ve kültürel projelerde görev almak,
 • Tarım sektörünün verimlilik, kalite ve pazarının gelişmesine katkı yapmak,
 • Bölgenin ekonomik envanterini çıkarmak,
 • Üyelerin kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sağlamak, 

 

MİSYON

Yasalar çerçevesinde oda yükümlülüklerimizi ve üyelerimize iş geliştirme hizmetlerimizi kusursuz sunmak.

 • Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek, onların yeni iş olanaklarının oluşmasına katkı sağlamak, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Üyelerimizin ilçemize ait yeraltı ve tarım kaynaklarını etkin kullanmasına destek vermek, özellikle yerleşik modern ve organik tarım anlayışını ileri götürmek,
 • Kültürel değerlerimize sahip çıkarak, turizmde beklentilerin ötesini hedefleyen özgün hizmet geliştirmek
 • İnsan kaynaklarımızın sürekli geliştirilmesini sağlamak

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ

Beypazarı Ticaret Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten

 • Şeffaf,
 • Katılımcı,
 • Tutarlı,
 • Güvenilir,
 • Kararlı,
 • Gerçekçi ve
 • Yenilikçi bir kuruluştur.

 

Kalite Politikamız

Beypazarı’nın yetkin girişimcilerinden oluşan üyelerimiz ve personelimiz ile sürekli gelişmeyi sağlamak. 

 • Üye/Paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, en uygun hizmeti en kısa sürede, hatasız ve sürekli olarak sağlamak,
 • Yönetim sistemlerimizi yasal ve standart şartlarına uygun olarak yürütmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda ilçe ve oda olarak bilinirliğimizi ve ulaşılabilirliğimizi sağlamak,
 • Başarımızın tamamen çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve özverisine dayandığı bilinci ile çalışanlarımızın her konuda bilgi düzeyini yükseltmek ve karşılıklı güvene dayalı katılımcı çalışma ortamını sürdürmektir.

 

Mali Yönetim Politikamız

Beypazarı Ticaret Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için dürüstlük ve güveni hâkim kılarak, disiplin, ahlak ve dayanışmayı koruyarak, kuruluş kanununda yazılı görevleri yerine getirecek üzere çalışmak.

 • 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek,
 • Özellikle Odanın mali yapısını;
 • Sosyal sorumluluk,
 • Süreklilik,
 • Ölçülebilirlik ve belgelerle tanımlanma
 • Şeffaflık ve tarafsızlık,
 • Planlama ve bütçelemede tutarlılık,
 • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak, yürütecektir

Odamız; başta ilçemiz, ilimiz, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm cari ve ayni harcamaları yapar.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

Beypazarı Ticaret Odası üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkında olarak; Çalışanlarımız ve seçim ile göreve gelen organ üyeleri dahil tüm insan kaynaklarımızın etkin, verimli ve kesintisiz çalışabilmesini sağlayacaktır.

 • Çalışma şartlarının hizmette süreklilik için ergonomik olmasını sağlamak,
 • Sosyal hakları mevzuata uygun ve eksiksiz vermek,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek, onların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Bilgi ve beceri artırma fırsatını eşit olarak sağlamak,
 • Hedeflere bağlı olarak performans sistemi uygulamak,
 • Adil ve tarafsız olmak temel politikamızdır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Sahip olduğumuz bilgi varlıklarının bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini ve güvenliğini sağlamak için insan kaynaklarımızın, tedarikçilerimizin ve teknik altyapımızın yetkinliğini sürekli iyileştirmek.

 • Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alıp, bilginin güvenliğini sağlamak,
 • Teknolojiyi yakından izlemek, yeni ve kurumumuza uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle kendini geliştirmek,
 • Mevcut ve dijital arşiv, web sitesi gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmayı sağlamak,
 • Kişisel verilerin korunmasında yürürlükteki yasaları etkin ve eksiksiz uygulamak,
 • Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktır

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Yasalar, vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve yönetim politikalarımıza uygun olarak üyelerimiz, kurumlarımız ve toplumumuza hızlı ve doğru hizmeti zamanında verebilmek için kurumsal iletişim niteliğimizi artırmak ve sürekliliğini sağlamak.

İletişim Politikamıza bağlı İlkelerimiz;

 • Çalışanlarımız ve başta üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak,
 • Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • İletişimde açık ve anlaşılır olmak
 • Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak,
 • Dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratılmak,
 • Güncel Bilgileri ve haberleri paydaşlarımıza etkin bir şekilde ulaştırmak için elektronik ortam (web sitesi, sosyal medya vb.) ve diğer medya kanalları ile yayınlamaktır.

Üye Memnuniyeti Politikamız

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini geri bildirim kanallarımızı sürekli açık tutarak almak, değerlendirmek ve “üyelerimiz olmadan olmaz” ilkesi ile stratejik ortaklık temelinde katma değer yaratacak bölgesel ve sektörel projeler uygulayarak üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetini sürekli kılmak.

 • Birlikte yönetim anlayışı ile üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate almak,
 • Üyelerimize yönelik şeffaf ve açık olmak,
 • Üyelerimize eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Üyelerimiz ve ilçemiz için katma değer sağlanmasına yönelik danışmanlık ve teknik hizmet sunmak.
 • İş geliştirme ve dış ticaret konularında üye iş yerlerinin performansın gelişmesine destek olmak,
 • Başarılı üyelerimizi ödüllendirerek, diğer üyelerin örnek almasını sağlamak,
 • Üye ilişkileri Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirmek.

 

 

Arama

BTO'ya Bakış

İletişim Bilgileri

Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Gazi Gündüzalp İş Merkesi Kat:1 No:61 06730 Beypazarı / ANKARA

 • dummy0312 762 89 89

 • dummy0312 762 89 88

 • dummy beypazarito@tobb.org.tr

Mail Bülteni

Haber ve duyurularımız ile ilgili e-posta aboneliği için;

Mobil Arama